کربلایی سید محمدرضا نوشه ور
شبکه های اجتماعی

کربلایی سید محمدرضا نوشه ور

15603 دنبال کننده

متولد تهران و بزرگ شـده محله قصر فیروزه اســت؛ به قول خودش بچه شرق! در خانواده‌ای سنتی و مذهبی و مقید به آداب ایرانی بزرگ شده است؛ متولد 11 مرداد 1374 است و مدرک کارشناسی ارشد فقه و حقوق دارد. آنچه "سید محمدرضا نوشه‌ور" را متفاوت کرده، اراده‌ای است که از نوجوانی در پیش گرفته و امروز از او مداحی نام‌آشنا ساخته است؛ محمدرضا از آنهایی است که رفتارش شباهت زیادی بــه حرف‌هایش دارد؛ بسیار به بزرگان حوزه ستایشگری احترام می‌گذارد و در میان صحبت‌هایش از مداحان قدیمی یاد می‌کند.

مداحی ها