حاج امیر عباسی
شبکه های اجتماعی

حاج امیر عباسی

3152 دنبال کننده

امیر عباسی متولد شهر تهران و سال 1360 می باشنند. ایشان از سنین کودکی به نوحه خوانی و مداحی علاقه بسیاری داشته و در نزد اساتید بزرگی به مداحی پرداخته انند.نکته بسیار جالب در خصوص دوران کودکی شان اینست که لکنت زبان داشته و به دلیل علاقه شان به نوحه خوانی، آروی نوحه خوانی برای امام حسین علیه السلام را داشتنند. علاقه ایشان نسبت به مداحی به گونه ای بود که به گفته خودشان، همان از دوران ابتدایی با چادر های مشکی مادرشان در پارکنیک کوچه منزل شان هئیتی را برای خودشان درست می کردنند و در آنجا نوحه خوانی می کنند. به گفته خودشان به دلیل لکنت زبان، کسی به او اجازه مداحی و روضه خوانی نمی داد. زمانی که به هئیت می رفتنند، به دلیل کنجکاوی نزدیک مداحی می نشستنند. یک شب از دسته هئیت خارج شده و به کنار مداح می رود تا از نزدیک خواندن او را ببیند که با برخورد نا مناسب رئیس هیئت مواجهه می شود دیگر به آن هئیت نمی رود و از آن پس بعد از ظهر های محرم در خانه برای خودشان نوحه خوانی می کردنند.

مداحی ها