من دار و ندارم رو مدیون ابولفضلم – محرم

آثار دیگر این مداح

برچسب ها