منی که نوکرم دوری از حرم حقم نیست اربابم – شور – امیر کرمانشاهی

منی که نوکرم دوری از حرم حقم نیست اربابم - شور

آثار دیگر این مداح

برچسب ها