فریاد تو شد در هلهله گم – شور – سید مهدی میرداماد

فریاد تو شد در هلهله گم - شور

آثار دیگر این مداح

برچسب ها