دل بیمار فقط از تو شفا می خواهد – شور – حمید علیمی

دل بیمار فقط از تو شفا می خواهد - شور

آثار دیگر این مداح

برچسب ها